نخود منبع اصلی نشاسته و مواد مغذی با ارزش

خلاصه
حبوبات، از جمله نخود، به دلیل محتوای نشاسته، پروتئین و سایر مواد مغذی، از دیرباز جزء مهمی از رژیم غذایی انسان بوده اند.
اخیراً، مزایای سلامتی غیر از محل قرار گرفتن جیوه در چرخ خیاطی قدیمی تغذیه مرتبط با مصرف نبض مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. تمرکز مقاله مروری حاضر، مزایای سلامتی نشان‌داده‌شده و بالقوه مرتبط با مصرف نخود، Pisum sativum L.
به‌ویژه نخود خشک لپه‌ای سبز و زرد است که به عنوان نخود صاف یا نخود مزرعه نیز شناخته می‌شود. این فواید سلامتی عمدتاً از غلظت و خواص نشاسته، پروتئین، فیبر، ویتامین ها، مواد معدنی و لباس کردی زنانه سنندج مواد شیمیایی گیاهی در نخود فرنگی ناشی می شود.
فیبر پوسته دانه و دیواره سلولی لپه به عملکرد و سلامت دستگاه گوارش کمک می کند و قابلیت هضم نشاسته را در نخود فرنگی کاهش می دهد.
محتوای آمیلوز متوسط ​​نشاسته نخود نیز به عکس اتو جیوه دار کاهش شاخص گلیسمی آن و کاهش قابلیت هضم نشاسته کمک می کند. پروتئین نخود، زمانی که هیدرولیز می شود، ممکن است پپتیدهایی با فعالیت های زیستی، از جمله فعالیت مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین I و فعالیت آنتی اکسیدانی تولید کند.
محتویات ویتامین و مواد معدنی نخود فرنگی ممکن است نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با کمبود، به‌ویژه بیماری‌های مربوط به کمبود Se یا فولات داشته باشد.
نخود فرنگی حاوی انواع مواد شیمیایی آب نخود برای سرفه گیاهی است که زمانی تنها به عنوان عوامل ضد تغذیه تصور می شد.
اینها شامل پلی فنول ها، به ویژه در انواع پوشش دانه های رنگی، که ممکن است دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطان باشند.
ساپونین هایی که ممکن است فعالیت هیپوکلسترولمی و ضد سرطانی از خود نشان دهند، و الیگوساکاریدهای گالاکتوز که ممکن است اثرات پری بیوتیکی مفیدی در روده بزرگ داشته باشند، هستند.
 • منابع:
  1. Review of the health benefits of peas (Pisum sativum L.)
 • تبلیغات: 
  1. چه افرادی می توانند از ماسک استفاده کنند
  2. در مراسم عروسی، النگوهای قرمز استفاده می‌شوند
  3. راهنمای برای خریدن بهترین ماسک
  4. تاریخچه روغن حیوانی